loading spinner

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych jest firma FORCE4 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Warszawska 40 / 2A, 40-008 Katowice KRS: 0000984274 NIP: 6351862687.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych to: adres korespondencyjny ul. Warszawska 40 / 2A, 40-008 Katowice, adres e-mail: biuro@force4.pl, tel. 881441336

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Pani/Pana Dan osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora w związku z roszczeniami mogącymi powstać w związku z przygotowaniem warunków umowy lub zapytaniami pochodzącymi od uprawnionych organów w związku ze złożonymi przez Panią/Pana dokumentami.
  Administrator informuje, że przysługuję Pani/Panu prawa: do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Prawa te może Pan/Pani zrealizować przesyłając stosowne żądanie :

  • listownie pod adres: ul. Warszawska 40 / 2A, 40-008 Katowice
  • e- mailem pod adres: biuro@force4.pl
 • Informujemy również, że wszystkie dotychczas udzielone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z administratorem danych osobowych spółki FORCE4 GROUP SP. Z O.O.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia informacji dotyczących usług jak i ofert proponowanych przez FORCE4 GROUP SP. Z O.O. oraz administrowania stroną internetową www.force4.pl
 • Dane wykorzystywane będą tylko na terytorium Polski.
 • Administrator współpracuje przy świadczeniu usług wskazanych w umowie z wieloma partnerami, w związku z tym ma prawo przekazać Pani/Pana dane osobowe:
  • kancelariom prawnym świadczącym obsługę prawną Administratora w celu wyjaśniania zagadnienia prawnego powstałego podczas negocjacji warunków umowy, ew. dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
  • innym podmiotom, będącym usługodawcami lub podwykonawcami Administratora, jeżeli jest to niezbędne do przedstawienia oferty osobie fizycznej bądź  wykonywania umowy  z Klientem  i tylko w zakresie niezbędnym do przedłożenia oferty bądź wykonania umowy z Klientem Administratora  dla wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy lub w związku z realizacją żądania (wniosku/prośby) zgłoszonego przez Panią/Pana.
 • Administrator informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub  inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, stosując adekwatne środki techniczne i organizacyjne. Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania.
 • Klient wyraża zgodę na przesłanie drogą mailową jak i telefoniczną ofert proponowanych przez FORCE4 GROUP SP. Z O.O.
 • Przysługuje Panu/Pani także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jest wymogiem umownym oraz warunkiem przedstawienia warunków umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową dokonania tej czynności. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.